โกลคอมพ์(Goalcomp)

บทความ

เล่าสู่กันฟังเรื่อง วิวัฒนาการของ Internet จากอดีตสู่ปัจจุบัน

08-09-2555 11:19:22น.
สวัสดีค่า วันนี้ Pinkwinky มีบทความที่มีสาระ มาให้ผู้อ่านทุกๆคนได้อ่านกันค่ะ เคยอยากรู้กันไหมคะ ว่าอินเตอร์เนตที่เราใช้กันทุกวันนี้ กว่าจะมาเป็นอินเตอร์เนตความเร็วสูง แบบทุกวันนี้ แต่ก่อนเป็นอินเตอร์เนตแบบไหน เดี๋ยววันนี้ Pinkwinky จะมาเล่าให้ฟังค่ะ คงไม่ต้องอธิบายยาวหรอกใช่ไหมคะว่าอินเตอร์เนตคืออะไร
 ถ้าดูในประเทศของเรา อินเตอร์เนตเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกในปี 2535 ค่ะ สำหรับประเทศไทย ได้เริ่มมีการติดต่อเชื่อมโยงเข้าสู่อินเตอร์เน็ตใน พ.ศ. 2535 โดยเริ่มที่สำนักวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 9600 บิตต่อวินาทีจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2536 เนคเทคได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาที ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขนถ่ายข้อมูล ทำให้ประเทศไทยมีวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ 2 วงจร หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเชื่อมโยงเครือข่ายในระยะแรก ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และต่อมาได้ขยายไปยังหน่วยงานราชการอื่น ๆ ศูนย์กลางแห่งใหม่สำหรับเครือข่ายภายใต้ชื่อ ThaiNet และเริ่มขยายวงกว้างสู่มหาวิทยาลัยอื่นๆ และพอมาในปี พ.ศ. 2538 ทางรัฐบาลไทยได้เริ่มนำอินเตอรืเนต ออกมาให้บริการในเชิงพาณิชย์ โดยเจ้าแรกของผู้ให้บริการอินเตอร์เนต คือบริษัทอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย จำกัด อันเป็นบริษัทถือหุ้นระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยใช้สายเช่าครึ่งวงจรขนาด 512 Kbps ไปยัง UUNet โดยถือว่าเป็นบริษัทผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายแรกของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ให้บริการ อินเตอร์เนตในเชิงพาณิชย์มากกว่า 18 ราย

ยังจำกันได้ไหมคะว่า เมื่อตอนที่เริ่มใช้อินเตอร์เนตครั้งแรกมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตแบบไหน
แต่ ก่อนกว่าจะได้ใช้อินเตอร์เนตจะต้องมี

- เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องมีโมเดมการ์ดอยู่ในตัวด้วยนะคะ โมเด็มความเร็วต่ำสุดต้อง 56 Kbps หรือหากไม่มีใช้โมเดมนอกได้ค่ะ

- สายโทรศัพท์ที่ยังมีการใช้งานอยู่

- ชุดอินเตอร์เนต Kit ซึ่งเป็น อินเตอร์เนตสำเร็จรูปรายชม.หรือรายเดือน หรือไม่ก็ต้องสมัครสามาชิกอินเตอร์เนตจากผู้ให้บริการ ซึ่งต้องจ่ายเป็นรายเดือน

          ยังจำความรู้สึกที่เวลาจะต่อเนต จะต้องโทรออกจากโทรศัพท์บ้านแล้วมีเสียง ตรู๊ดดดด ตรู๊ดดดด ได้ใช่ไหมคะ แล้วถ้าใครโทรมาก็จะโทรไมาติดเพราะต่อสายอินเตอร์เนตอยู่ หรือถ้ามีคนยกหูโทรศัพท์แล้วกดโทรออก อินเตอร์เนตก็จะหลุดทันที พอมานั่งนึกดูแล้วก็ยังขำ ว่าแต่ก่อนทำไมมันดูยุ่งยากจังเลย

          อินเตอร์เนตความเร็วต่ำสุดที่ให้บริการสมัยก่อนที่จะมีระบบ ADSL หรืออินเตอร์เนตความเร็วสูงนั้น สูงสุดอยู่ที่แค่ 56 Kbps เท่านั้นเองค่ะ เราใช้กันไปได้ยังไงนะ


ก่อน อื่นเรามาดูกันก่อนค่ะว่า ระบบการเชื่อต่อคอมพิวเตอร์มีแบบไหนบ้าง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะ ใกล้ (Local Area Network หรือ LAN )

           เป็นระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น มีขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่จำกัด เชื่อมโยงกันในรัศมีใกล้ ๆ ในเขตพื้นที่เดียวกัน เช่น ในอาคารเดียวกัน ห้องเดียวกัน ภายในตึกเดียวกันหรือหลาย ๆ ตึกใกล้ ๆ กัน เป็นต้น โดยไม่ต้องเชื่อมการติดต่อกับองค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย ระบบแลนมีประโยชน์ตรงที่สามารถทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่เชื่อมต่อกัน สามารถส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และยังสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อีกด้วย เทคโนโลยีของระบบเครือข่าย Lan มีหลายรูปแบบ อย่างเช่น แลนแบบ Ethernet , Fast Ethernet , Token Ring เป็นต้น แต่เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันก็คือ Ethernet และ Fast Ethernet ระบบเครือข่ายโดยทั่วไปที่ใช้กันอยู่นี้ จะเป็นการนำเครือข่ายระบบแลนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบงานของตน

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะ กลาง (Metropolitan Area Network หรือ MAN)

         เป็นระบบเครือข่ายระดับเมือง คือมีการเชื่อมโยงกันในพื้นที่ ที่กว้างไกลกว่าระบบ LAN คืออาจจะเชื่อมโยงกันภายในจังหวัด โดยจะต้องมีการใช้ระบบเครือข่ายขององค์การโทรศัพท์ หรือองค์การสื่อสารแห่งประเทศไทย

 ระบบเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network หรือ WAN)  

          เป็นระบบเครือข่ายระดับไกล คือจะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ที่อยู่ห่างไกลกันเข้าด้วยกัน อาจจะต้องเป็นการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ ข้ามทวีปหรือทั่วโลกก็ได้ ในการเชื่อมการติดต่อกันนั้น จะต้องมีการต่อเข้ากับระบบสื่อสารขององค์การโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทยเสียก่อน เพราะจะเป็นการส่งข้อมูลผ่านทางสายโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารกัน


ซึ่งการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต นั้นเป็นแบบ WAN ค่ะ ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับคนทั่วโลกได้ แบบไม่มีข้อจำกัดแล้วค่ะ
ข้อมูลจาก web i3.in.th