โกลคอมพ์(Goalcomp)

บทความ

การแปลงระบบ FAT32 ให้เป็น NTFS

08-09-2555 11:19:22น.

1.ไปที่ start >run พิมพ์ Convert X: /FS:NTFS (X คือ ไดร์ฟที่จะเปลี่ยน ระหว่าง ไดร์ฟ: กับ / ต้องมีเว้นวรรค )

2แล้วกด ok แล้วจะมีการยืนยันกด yes ไปเรื่อยๆแล้วกด enter เพื่อ restart

3.รอจะเข้า windows ใหม่ ก็เรียบร้อย